Екологічне право

Екологічне право—це галузь права, що врегульовує суспільні відносини, які складаються в процесі природокористування.
Джерела екологічного права: 
Конституція України, ст. 13, 16, 66
Кодекси України: 
земельний, водний, лісовий, про надра, про адміністративні правопорушення, кримінальний;

 Закони України: 
«Про охорону навколишнього природного середовища», «Про охорону атмосферного повітря», «Про природно-заповідний фонд», «Про тваринний світ», «Про екологічну експертизу»
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1264-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2707-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2894-14


ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПРИРОДОКОРИСТУВАЧІВ
Права
Обов’язки
Використовувати природні ресурси відповідно до їх цільового призначення
Здійснювати заходи щодо попередження псування, забруднення і виснаження природних ресурсів
Отримувати доходи від використання природних ресурсів
Своєчасно вносити плату за природокористування
Вимагати через судові органи компенсації шкоди, заподіяної природним ресурсам, що знаходяться в їх користуванні
Суворо дотримуватись вимог екологічної безпеки у процесі використання природних ресурсів
Отримувати пільгове оподаткування на здійснення заходів щодо відтворення й охорони природних ресурсів
Раціонально й бережно  використовувати природні ресурси

Немає коментарів:

Дописати коментар